Información sobre o imposto de circulación

O Concello de Cambre ten delegada a xestión do imposto de circulación na Deputación da Coruña. Segundo o departamento de Intervención se está a retrasar a chegada dos recibos ás vivendas para poder facer fronte ao seu pago.

Bando prevención incendios forestais

O medio rural constitúe un patrimonio de valor incalculable para todos, tanto polo seu valor ambiental, como paisaxístico ou económico; non obstante, este importante patrimonio está sendo ameazado pola propagación dos incendios forestales.

ESCOLA DE NAIS E PAIS ALUMNADO SECUNDARIA E BACHARELATO

ESCOLA DE NAIS E PAIS ALUMNADO SECUNDARIA E BACHARELATO Nº Sesión Día, hora e lugar 1   As máscaras da violencia de control  Daráselle máis visibilidade á violencia de control como primeiro escalón na violencia de xénero e o papel de nais e pais na súa prevención....

Campamento urbano de verán 2018

Campamento urbano de verán 2018 Actividades lúdico - deportivas e culturais e obradoiro lúdico en Inglés dirixido ao alumnado que curse no curso escolar 2017-2018, 2º ciclo de Educación Infantil, toda Educación Primaria e 1º da ESO. O obxectivo do campamento urbano...