Recomendacións para a xestión de residuos nas industrias

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda elaborou varios documentos con recomendacións para a xestión de residuos nas industrias, así como con medidas de precaución para os traballadores e traballadoras do sector da recollida e tratamento de residuos....