Bandera de GaliciaBandera Española

Actividades Novas por E-mail Facebook Twitter Galerias

Protección Civil

Solicitude de autorización de cacharelas para San Xoán

Solicitude de autorización de cacharelas para San Xoán

Que é?
É a autorización para poder realizar unha queima controlada en espazo público ou privado, baixo a supervisión do Servizo. Por un lado preténdese evitar situacións que poidan supoñer risco para persoas, bens e medioambiente, informando sobre normas de prevención e por outro lado, informar ao Distrito Forestal II de Betanzos e Forzas e Corpos de Seguridade, para un mellor control e identificación de responsables en caso de danos ou neglixencia.

Quen o pode solicitar?
Persoa interesada ou persoa que o represente maior de idade

Documentación a achegar
Documento Nacional de Identidade da persoa solicitante.

Prezo
Trámite gratuito.

Prazo de presentación
Días e horas preestablecer polo Servizo.

Solicitude de colaboración

Solicitude de colaboración

Que é?
Trátase da solicitude por parte dalgunha entidade ou asociación de colaboración do Servizo de Protección Civil para cubrir ou garantir a seguridade con motivo de festas, probas deportivas, actos varios, etc.

Quen o pode solicitar?
Calquera entidade, asociación, particular ou empresa que organice algún evento e que supoña certo risco ou perigo para persoas, bens ou medioambiente.

Documentación a achegar
Datos relativos á actividade para a que se pide colaboración, horario, n.º de asistentes, riscos existentes e expoñer claramente para que se solicita a colaboración do Servizo de Emerxencias e Protección Civil.

Prezo público
Dependendo do tipo da actividade, así como risco e dispoñibilidade de medios humanos e materiais, será o alcalde que decida se a devandita colaboración está suxeita á Ordenanza fiscal n.º 17 reguladora da prestación de servizos de emerxencia e análogos, á que se debe este Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil. En caso de participación da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, a entidade solicitante farase cargo dos gastos de manutención e traslado.

Solicitud de informes por actuaciones realizadas

Solicitud de informes por actuaciones realizadas

Que é?
Trátase dun informe realizado con motivo dalgunha actuación levada a cabo por persoal deste Servizo, onde se fai constar hora de aviso, hora de personación e duración da intervención, así como medios empregados e descrición da actuación realizada en liñas xerais.

Quen o pode solicitar?
Persoa/ás interesadas e beneficiarias do servizo prestado así como as compañías aseguradoras en representación dos seus asegurados.

Concello de Cambre - Adro, 1 - 15660 Cambre (A Coruña)
Telf. 981 613 128 - Fax 981 675 969 - Email info@cambre.org

Mapa webAviso legal