Bandera de GaliciaBandera Española

Actividades Novas por E-mail Facebook Twitter Galerias

Réxime Interior

Certificado de servizos prestados

Certificado de servizos prestados

Que é?
Solicitude de certificado de acreditación dos servizos prestados para os efectos de recoñecemento de trienios.

Quen o pode solicitar?
Calquera persoa física interesada, por ela mesma ou mediante representante legal.

Documentación a achegar
- Solicitude, indicando o período de tempo que prestou servizos ao Concello.
- Se é posible, fotocopia da toma de posesión ou do respectivo contrato de traballo.

Prezo
Segundo a ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos (exercicio 2012), o prezo é de 2 €.

Prazo de presentación
En calquera momento, non hai prazo establecido.

Concello de Cambre - Adro, 1 - 15660 Cambre (A Coruña)
Telf. 981 613 128 - Fax 981 675 969 - Email info@cambre.org

Mapa webAviso legal