Inicio » Coñece Cambre » Que ver » Arquitectura » Enxeñería Pontes

Enxeñería Pontes

Enxeñería Pontes

Ponte da Xira-Alvedro. Santiago de Sigrás
Ponte dun so van rebaixado de sillería labrada de granito: estructuralmente confórmase con dous arcos de medio punto superpostos sin relación funcional, de tal xeito que, como corresponde a un paso moi transitado, cando un arco resultou insuficiente, se lle engadiu outro para reforzar a  estructura. Pódese datar arredor dos séculos XIII ou XIV.            Ver ubicación en Google Maps

Ponte do Burgo-Temple. Santa María do Temple
Ponte de perpiaño do 60 ms de luz que foi destruido na batalla de Elviña, reformado a principios do século XX para o transo do tranvía e reconstruido fai pouco tempo. Amosa once arcos de medio punto. Pódese datar arredor do século XIV. Ver ubicación en Google Maps

Ponte de Cela de Cambre
Construción de estilo neoclásico misturado con outros e connotacións claramente arcaizantes. Trátase dunha ponte dun so ván de arco de medio punto cun aliviadoiro fora do cauce. Hoxe en día atópase fora dosel lugar orixinal, sendo trasladado á desembocadura do río Brexa.