Inicio » O noso Concello » Prensa

Prensa

Prensa

Email:
prensa@cambre.org

Enderezo postal:
Concello de Cambre – Adro, 1 –
CP15660 Cambre (A Coruña)

O departamento de prensa do Concello de Cambre ten como obxectivo fundamental difundir a información desta institución a través dos medios de comunicación tanto propios como locais para que ésta chegue aos veciños canto antes. Divulgar a información de interese ás institucións, a sociedade e os medios de comunicación a través de:

  • Notas de prensa, notas informativas, convocatorias, dossieres.
  • Roldas de prensa, encontros informativos, entrevistas.
  • Páxina web, redes sociais e intranet.
  • Paneis informativos

Asesoramento:
Axudamos ás asociacións vecinales, comerciais, comisións de festas e colexios públicos, entre outras nas súas relacións cos medios.
Xestiónanse contactos e entrevistas para os medios de comunicación cando necesitan falar cun experto.
Ademais, a publicidade de todos os departamentos derívase a este departamento para lograr que sexa o máis efectiva posible.